Hot Yoga

Een twintigtal klassieke yogahoudingen die steeds in dezelfde volgorde terugkomen.